LETÖLTÉSEK

LETÖLTÉSEK

Beginners-Guide-to-Hanging-Wallpaper-5-of-10
TAPÉTÁZÁSI ÚTMUTATÓK
EXTRA TAPÉTÁK FELRAKÁSA
bornadrag-felhajtas
TEXTIL KEZELÉSI ÚTMUTATÓ , MOSÁSI KRESZ
cat_instabile_Wall_paper_accessori_DUEeMEZZO.indd
BEMUTATÓ VIDEÓK
Alhambra-Allure-8
ALHAMBRA TEXTIL
ag design1
AG DESIGN POSZTER
ral
DELCOTEX TEXTIL
35495
DELIUS TEXTIL
consalnet1
CONSALNET POSZTER
cat_instabile_Wall_paper_accessori_DUEeMEZZO.indd
INSTABILELAB POSZTER
modern interior room with a beautiful furniture
KEMENWALL TAPÉTA
sintra1
SINTRA TAPÉTA
0432_0893
VINIL TAPÉTA
WALLTASTIC1
WALLTASTIC POSZTER
W+G
WIZARD&GENIUS POSZTER
yoyo
YOYO DESIGN POSZTER
DK 850
MATRICA
333_1
ALDECO
glamora-wallcoverings-SCINTILLA
GLAMORA
frontkaftkay&liv
BEHANG EXPRESSE

Facebook nyereményjáték szabályzata

Promóciós Szabályzat a Decocentrum Kft Facebook oldalán indított nyereményjátékához.

A szabályzat hatálya

A jelen promóciós szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) Decocentrum Kft, mint a promóció szervezője (a továbbiakban: Szervező) adta ki a Facebook oldalon meghirdetett promóciós játékára (továbbiakban: Játék) vonatkozóan.  

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően jelentkeznek, és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.

 A Játékos a Játékban történő részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit.

A Játékban részt vevő személyek

A Játékban azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik elfogadják jelen Szabályzatot.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból kizárja azt a Játékost, vagy a Játékos győzelme esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon azzal a Játékossal szemben, aki:

  1. a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,
  2. b) más Játékos vagy személy regisztrációs adataival visszaél.
  3. c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.

Részvétel a Játékban

A Játékos úgy tud részt venni a Játékban, hogy a Szervező Facebook oldalán meghirdetett nyereményjáték alatt kommentben megírja, hogy melyik sorszámú terméket szeretné megnyerni.

A Játék időtartama, szakaszai

A nyereményjáték ideje: 2020. Október 01– 2020.Október 18.

Sorsolás és eredményhirdetés: 2020. Október 19. 

Nyeremények

A Játékban résztvevő Játékosok között kisorsolásra kerül 1 tekercs tapéta. 4 Nyertest hírdetünk, egyenként 1 tekercs tapéta a nyeremény. 

 A nyereménytárgyat a Nyertes által megadott sorszám határozza meg.

A Nyereménytárgy leírása

Nyertesenként 1 tekercs tapéta, összesen 4 tekercs tapéta

A Nyertes kiválasztása

A Nyertesek elektronikus úton történő sorsolás útján kerülnek kiválasztásra.

A Szervező a sorsolás nyerteseinek nevét a sorsolást követően haladéktalanul közzéteszi a hivatalos Facebook oldalán, ahol értesíti őket a nyeremény átvételének részleteiről.

Nyeremény átvétele

A Nyeremény 2020. Október 19 és 23 között vehető át, egy közösen kiválasztott Viszonteladónk üzletében. www.decocentrum.hu/partnerink  

Költségek

A Nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező állja. A Nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. Nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség, stb.) a Nyerteseket terhelik.

Egyéb

A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét a jelen szabályzat figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Játékos vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a nyereménysorsolásban.

A Játékosok a nyereménysorsolásban való részvételükkel tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a nyereménysorsolással kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja, számukra a Szervező Facebook oldalán keresztül üzenetet küldhet.

A Játékos köteles tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembe vételével eljárni. A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a nyereménysorsolás tisztaságáért, jelen Játékszabályzat szerinti lefolyásáért.

Jelen szabályzatra, a nyereménysorsolásra a magyar jogszabályok az irányadók és a nyereménysorsolásban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Budapest, 2020. Szeptember 29.